Uw partner voor EPC, plaatsbeschrijvingen en keuringen van private rioleringen te Koekelare

 Keuring van de private riolering

  

Vanaf 1 juli 2011 is het verplicht om een keuring van de privé-riolering te laten uitvoeren in de volgende 4 situaties:

Het doel van de keuring is na te gaan of DWA (afvalwater) en RWA (hemelwater) perfect van elkaar gescheiden zijn. Concreet kunnen daar verschillende testen voor uitgevoerd worden, namelijk een visuele controle (via foto’s), een rooktest, een geluidstest of via het gebruik van kleurstoffen.

Uw keuring kan vlot en eenvoudig verlopen als u volgende documenten ter beschikking heeft:

  • bouwplan of rioleringsplan
  • foto's van de rioleringen genomen tijdens de aanleg (zie boven)
  • bouwvergunning
  • correspondentie met uw rioolbeheerder
  • kopie facturen materialen
  • technische fiches

Prijzen:

Aan te vragen via mail: janlievens@hotmail.com.